ALLES IS NASK - NASK IS ALLES
HOME » 4H11 Kracht & Beweging » Superman The Ride - Opdracht » Superman The Ride - Antwoorden

Superman The Ride - Antwoorden

De antwoorden op Superman the Ride-->

 

 

s = 1000 m

t = 142 s

v = s / t

v = 1000 / 142 = 7,04 ... m/s = 7,04... / 3,6 km/h = 25,3 km/h 

----------------------------------------------------------------------------------------

Slanceerbaan=70m

Gevraagd:  slanceerbaan > slancering ?

t=2,8s

vb=0m/s

ve=90km/h=90/3,6m/s=25m/s

s=v * t  à Let op! Dit is vgem over die 2,8s. Dus die eerst uitrekenen.

vgem=(vb+ve)/2 = (0+25)/2 = 12,5

s = 12,5 * 2,8 = 35m

35m

---------------------------------------------------------------------------------------------

m=98kg

F=?

Meest voor de hand liggende formule: F=m*a

Dus eerst a uitrekenen.

a=Δv/t = (ve- vb)/t=(25-0)/2,8= 8,93…m/s2

F=m*a=98*8,93…= 875N

----------------------------------------------------------------------------------------------

Twee manieren:

 

1) Hoe hoog kun je komen met de kinetische energie bij 90km/h?

 

Ez=Ek, dus         mgh=0,5mv2

                            6000*10*h=0,5*6000*252

                            h= 1875000/60000=31,25m Dus hoger dan 27,5m!

 

2) Is de Ez voor 27,5m kleiner dan de Ek aan het begin van de helling?

 

Ek=0,5mv2=0,5*6000*252=1875000 J

Ez= mgh=6000*10*27,5= 1650000 J

 

Ezk, dus er is voldoende kinetische energie om eroverheen te gaan.

----------------------------------------------------------------------------------------------

t=2,8s

P=2,5MW

E=P*t=2,5*2,8=7MJ

Maak een Gratis Website met JouwWeb