ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

Hoofdstuk 4

Nova_NaSk2_3gt_h4_uitwerkingen
PDF – 875,8 KB 13636 downloads

Opdracht Elementen

 

Je gaat een CD/DVD/BlueRay-disk (of een stevig stuk karton met gelijke afmetingen) aan beide kanten voorzien van informatie over een aan jou toegewezen element.

Aan de ene zijde moet duidelijk de naam en de afkorting van het element te zien zijn. Ook of het een metaal of een niet-metaal is. Verder de groep waartoe het element behoort, het atoomnummer, de atoommassa, de dichtheid, het kookpunt, het smeltpunt en in welke fase het element zich bevindt bij kamertemperatuur.

Op de andere zijde noem je minstens 3 eigenschappen (die aan de voorzijde nog niet zijn genoemd) en ook 3 toepassingen. By the way: Een eigenschap is iets waaraan je een stof kunt herkennen en een toepassingen is waarvoor je het gebruikt.

 

Je moet dit uiterlijk vrijdagmiddag voor het begin van de carnavalsvakantie om 1430 uur hebben ingeleverd.