ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

Hoofdstuk 2

Practicumopdracht Serie-parallel

 

Maak een verslag het practicum van blz. 58 van je werkboek. Zorg dat je werkt volgens de afspraken voor het maken van een verslag. Weet je niet meer hoe dat ging? Klik hier.

Wat betreft de conclusie: hierin mag je dit keer schrijven wat er allemaal goed en fout ging. Er is verder geen conclusie te trekken.

 

Lever je verslag in via SOM in .pdf-formaat. De naam van je verslag moet als volgt zijn:

3ns1X_Achternaam1_Tussenvoegsel1_Voornaam1_Achternaam2_Tussenvoegsel2_Voornaam2

 

Inleveren vóór de kerstvakantie!

 

Veel succes!