ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

Hoofdstuk 4

Opdracht  Traagheid:

 

Maak individueel een filmpje van minimaal 45 seconden en maximaal 60 seconden waarin je een traagheidsverschijnsel laat zien en dit ook uitlegt. Je moet zelf in het filmpje voorkomen.

Begin het filmpje met je naam, je cluster en de inleverdatum in tekst (5 seconden).

 

Mail je filmpje naar meneerhille@gmail.com in .wmv of .mp4-formaat. Je mag eventueel via wetransfer versturen.

 

De naam van je bestand moet voldoen aan het formaat: 3ns1X_Achternaam_Tussenvoegsel_Voornaam (De X is je clusternummer. Voorbeeld: 3ns14_Hurk_vanden_Piet)

 

Uiterlijk inleveren: 13 mei 23:59:59 uur

 

Veel succes!