ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

De PO van dit jaar bestaat uit het zelf helemaal bedenken van een onderzoeksplan en het uitvoeren daarvan. Je kunt kiezen uit 4 items:

  • Is de massa van een voorwerp van invloed op de valtijd?
  • Kun je een gelaagd vloeistofmengsel maken met verschillende vloeistoffen?
  • Wat is het verband tussen spanning, stroom en weerstand?
  • Wat zijn de veerconstanten van verschillende 3 unsters, berekend met de wet van Hooke?

Je krijgt 3 lesuren de tijd voor 1 van de vier items. Je werkt in duo's. Thuis werk je de rest uit. Je levert een papieren verslag in op uiterlijk 5 juni, 14:30 uur.

Je wordt beoordeeld op de normale criteria (naam,, klas, datum, opbouw verslag, netheid, taalgebruik, bronvermelding, foto's en dergelijke. Maar natuurlijk vooral op de inhoud: is het juist wat je opschrijft, trek je de goede conclusie, dat soort zaken).