ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

PO Onderzoeksvraag:

Is er een verband tussen de valsnelheid en het volume/oppervlakte/massa van een voorwerp?


PO Ontwerpen:

Of:

Maak een constructie van maximaal 15x15x15cm waarin je een rauw ei stopt, laat dit van 4 meter hoogte vallen en maak de constructie zó dat het ei niet kapot gaat.

Of:

Maak een willekeurig kettingreactie die 1 minuut duurt en uit minstens 5 overgangen bestaat


Werk alles uit volgens blz. 78 & 79 van je boek en presenteer jullie resultaten in de laatste les (tussen 2,5 en 3,5 minuten) op 11 juni. Op 12 juni gaan we de toets voor de TW voorbespreken.