ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

Hoofdstuk 3

Nova_NaSk2_3gt_h3_uitwerkingen
PDF – 1,3 MB 5723 downloads

Verslag scheidingsmethoden

 

Je maakt van het indampen van de theelepel zoute thee een verslag volgens de regels. Dit doe je met je practicumpartner. Heb je alleen gewerkt, dan lever je deze alleen in.

Denk aan een foto van je resultaten! Denk ook aan een goede uitleg en taalgebruik. Beschrijf ook wat er scheikundig gezien gebeurd is.

Als extra beschrijf je de scheidingsmethoden Destilleren, Adsorberen en Extraheren. Leg uit op welk verschil in eigenschappen deze methodes berusten, geef 2 voorbeelden per methode.

Dit verslag lever je uiterlijk de vrijdag 5 februari in, geprint. Zorg dat het met twee nietjes als een boekje is geniet. Een snelhechter of inbinden mag ook. 

Veel succes!

Opdracht Elementen

 

Je gaat een CD/DVD/BlueRay-disk (of een stevig stuk karton met gelijke afmetingen) aan beide kanten voorzien van informatie over een aan jou toegewezen element.

Aan de ene zijde moet duidelijk de naam en de afkorting van het element te zien zijn. Ook of het een metaal of een niet-metaal is. Verder de groep waartoe het element behoort, het atoomnummer, de atoommassa, de dichtheid, het kookpunt, het smeltpunt en in welke fase het element zich bevindt bij kamertemperatuur.

Op de andere zijde noem je minstens 3 eigenschappen (die aan de voorzijde nog niet is genoemd) en ook 3 toepassingen. By the way: Een eigenschap is iets waaraan je een stof kunt herkennen en een toepassingen is waarvoor je het gebruikt.

 

Je moet dit uiterlijk vrijdagmiddag voor het begin van de carnavalsvakantie om 1430 uur hebben ingeleverd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb