ALLES IS NASK - NASK IS ALLES
HOME » VAARDIGHEDEN » Verslag

Verslag

Bij sommige practica moet je een verslag schrijven. Hierbij volg je een vaste werkwijze.

 

Indeling

Op de voorpagina staan: 

 1. Titel van de proef.
 2. Naam, eventuele partner(s), klas/cluster, inleverdatum.
 3. Eventueel een foto, illustratie of iets dergelijks.

In het verslag staan:

 1. Onderzoeksvraag of het doel van het practicum.
 2. Materialen en stoffen die je nodig hebt voor het practicum.
 3. Uitvoering van de proef. Hier beschrijf je hoe je de proef hebt uitgevoerd. Hier zit, waar mogelijk, een tekening/schets/foto bij van de opstelling.
 4. Resultaten van de proef. Metingen zet je uit in een tabel. Waar mogelijk maak je hier een diagram van. Als er berekeningen te maken zijn, dan komen die hier.
 5. Conclusie. Dit is het antwoord op je onderzoeksvraag uit punt 1.

Extra

 1. Antwoorden op vragen bij de proef.
 2. Eventuele bijzonderheden of andere , in jouw ogen, belangrijke aanvullingen die per se in het verslag vermeld moeten worden.

Deze laatste 2 punten komen niet altijd in elk verslag voor.

 

Werkwijze

Voor je de proef gaat doen, heb je al te horen gekregen of je er een verslag van moet maken. Als dat zo is, ga dan als volgt te werk:

 1. Zet op kladpapier vast de onderdelen van het verslag.
 2. Noteer met steekwoorden belangrijke punten bij de onderdelen van je verslag als je het practicum aan het uitvoeren bent.
 3. Zet bij het maken van het verslag kopjes (vet/groter of iets dergelijks) boven de verschillende onderdelen zodat de opbouw van je verslag duidelijk is.
 4. Werk netjes en secuur en zorg dat alle onderdelen van het verslag op de juiste plek terecht komen.
 5. Werk je verslag uit op de computer.

 

Evaluatie

 • Voor je het verslag inlevert, controleer dan of écht alle onderdelen in het verslag staan.
 • Heb je antwoord gegeven op de onderzoeksvraag?
 • Is de proef gegaan zoals je verwacht had? Zo niet, heb je dit vermeld? Schrijf ook op, als je daar een idee over hebt, hoe jij denkt dat het practicum in dat geval verbeterd zou moeten worden.

 Veel succes!