ALLES IS NASK - NASK IS ALLES

Verslag

 

Bij sommige practica moet je een verslag schrijven. Voor het maken van het verslag volg je een vaste werkwijze.

 

Indeling

Op de voorpagina staan: 

 

 1. Titel van de proef.
 2. Naam, eventuele partner(s), klas/cluster, inleverdatum.
 3. Eventueel een foto, illustratie of iets dergelijks.

 

In het verslag staan de volgende onderdelen (die duidelijk herkenbaar zijn door middel van opmaak):

 

 1. Onderzoeksvraag: Hierop ga je door middel van het practicum een antwoord geven.
 2. Materialen: Alle spullen die je nodig hebt voor het practicum.
 3. Werkwijze: Dit is de uitvoering van de proef. Hier beschrijf je hoe je de proef hebt uitgevoerd. Hier zit, als het tenminste iets toevoegt, een tekening/schets/foto bij van de opstelling.
 4. Resultaten: Hier komt alles dat je hebt waargenomen tijdens de proef. Metingen zet je uit in een tabel. Waar mogelijk maak je hier een diagram van. Als er berekeningen te maken zijn, dan komen die hier. Hier kun je ook eventueel foto's bij doen ter illustratie.
 5. Conclusie: Dit is het antwoord op je onderzoeksvraag uit punt 1.
 6. Extra vragen: Als deze gesteld zijn komen die dus hier (komt dus niet in elk verslag voor).
 7. Bijzonderheden: Hier komen alle, in jouw ogen, belangrijke aanvullingen die per se in het verslag vermeld moeten worden (komt dus niet in elk verslag voor).
 8. Reflectie: Hier zet je neer of dat wat er gebeurde tijdens het practicum was wat je verwacht had. Ook komt hier wat je goed hebt gedaan (minstens twee zaken noemen) en wat er in het vervolg beter kan (ook hier twee zaken noemen). Tenslotte he je het practicum ervaren hebt.

 

 

Werkwijze tijdens het practicum

Voor je de proef gaat doen, heb je al te horen gekregen of je er een verslag van moet maken. Vaak staat er in de opdracht al een verdeling in Onderzoeksvraag / Materialen / Werkwijze / Resultaten / Conclusie / Extra / Reflectie. Lees de opdracht altijd eerste helemaal door voor je gaat beginnen. Geef de belangrijke punten in de tekst aan met behulp van een marker.

 

Als er geen onderverdeling is gemaakt, ga dan als volgt te werk:

 1. Zet op kladpapier alvast de onderdelen van het verslag (vergeet de titel niet!)
 2. Noteer met steekwoorden belangrijke punten bij de onderdelen van je verslag als je het practicum aan het uitvoeren bent.
 3. Zet bij het maken van het verslag kopjes (vet/groter of iets dergelijks) boven de verschillende onderdelen zodat de opbouw van je verslag duidelijk is.
 4. Werk netjes en secuur en zorg dat alle onderdelen van het verslag op de juiste plek terecht komen.
 5. Werk je verslag uit op de computer.

 

Evaluatie voordat je gaat inleveren

 

 • Voor je het verslag inlevert, controleer dan of écht alle onderdelen in het verslag staan.

 • Laat je verslag controleren door iemand anders op taal (hoofdletters, leestekens, spelling, et cetera).

 

 Veel succes!

Maak jouw eigen website met JouwWeb